Đội Ngũ

Đội ngũ là tài sản lớn nhất và được quan tâm nhất trong triết lý kinh doanh cũng như đội ngũ phải phục vụ tốt nhất lợi ích khách hàng.

team-thumb

Alax Haven

Developer
team-thumb

Dima Blover

Web Designer
team-thumb

Murali Box

UX/UI Designer
team-thumb

Jondi Faxil

Project Manager
team-thumb

Jondi Faxil

Project Manager
team-thumb

Jondi Faxil

Project Manager
team-thumb

Jondi Faxil

Project Manager
team-thumb

Jondi Faxil

Project Manager
Are you impressed with our creative work?

do you ready start your project with SOI?